Oslo Street Art Festival (juni - øktober 2024)

Oslo Street Art Festival er et årlig offentlig kunstprosjekt med mål om å styrke stedsidentitet og  innbygger stolthet.

Kunstnere fra ulike bakgrunner og disipliner for å lage kunst i gatene, med tilhørende formidlingsaktiviteter som workshops, guidede turer, foredrag, filmvisninger og utstillinger.

Alt er gratis for publikum, og kunsten plasseres der den er tilgjengelig for alle, 24/7.

Kunstnere, lokasjoner og program for 2024 kommer snart!