Hver juni samler Løkka-Lykke gatekunstfest kunstnere fra ulike bakgrunner og disipliner for å lage kunst i gatene på Grünerløkka.


Festivalen skaper en møteplass for å drøfte og fremme ikke-institusjonelle tilnærminger til kunst i det offentlige rom, med mål om å inspirere til en felles følelse av eierskap over det visuelle riket i det offentlige rom.

Kunstnere inviteres til å produsere stedsspesifikke kunstverk som spenner fra veggmalerier til småskala intervensjoner, med formidlingsaktiviteter for publikum som workshops, guidede turer, foredrag, filmvisninger og utstillinger.

Festivalen finner sted den første uken i skolens sommerferie – slik at ungdom fra Grünerløkka får mulighet til å delta på arrangementet gjennom Bydel Grünerløkka UngJobb.

Løkka-Lykke er et initiativ fra Løkka Gårdeierforening og Street Art Oslo, som springer ut av en idé om å feire Grünerløkkas unike identitet. Arrangementet samsvarer også med Oslo kommunes handlingsplan for gatekunst (2016-20/2022-25), som har som mål å anerkjenne gatekunst og graffiti som fullverdig kunstuttrykk likestilt med andre visuelle kunstformer. 

Festivalens hovedmål er å skape en bro mellom gatekunst, graffiti-subkulturer og det bredere publikum, samt synliggjøre den positive effekten gatekunst og graffiti kan ha for å bygge stolthet over stedene vi bor.


mai 15, 2023
Løkka-Lykke 2023 tema: Kunst i mellomrom
‘Kunst i mellomrom’ er et begrep vi har tatt i bruk for å løfte flere unike aspekter ved det kunst- og kulturfeltet vi arbeider innenfor.
april 20, 2023
Ukentlig guidede turer
Se Oslo gjennom øynene til en gatekunstner! Hver lørdag fra kl14-16.
juli 1, 2022
Løkka-lykke online map
Oppdage alle kunstverkene produsert under Løkka-Lykke 2022 & 2021 med vårt interaktive kart.
juni 2, 2021
Løkka-Lykke bærekraftsprinsipper
Løkka-Lykke springer ut fra et ønske om å øke folks opplevelse av tilhørighet, med fokus på sosial bærekraft. Les mer om vårt bærekraftsarbeid her.
juni 1, 2021
Løkka-lykke x Ungjobb
Hvert år hjelper lokale tenåringer fra bydel Grünerløkka til med å produsere Løkka-lykke gatekunstfest, gjennom initiativet UngJobb.
mai 1, 2021
Frivillig med oss
Vi trenger din hjelp for å gjøre Oslos første årlige gatekunstfestival til en realitet!